Nová stránka

!!!!

Od 1.9.2018 je vypracovaná nová oficiálna stránka obce Liptovská Porúbka, ktorá spĺňa najnovšie požiadavky.

Nájdete ju na  nasledovnom odkaze:

https://www.liptovskaporubka.sk/

Táto lokalita bude ešte prístupná z dôvodu informovanosti verejnosti do 31.10.2018.

!!!