PLÁNOVANÉ AKCIE - INFORMÁCIE

PLÁNOVANÉ AKCIE

POSLEDNÝ FAŠIANG:

10.2.2018


Harmonogram zasadnutí OZ na 1. polrok  2018:

3.1.2018

10.1.2018

17.1.2018

21.2.2018

21.3.2018

18.4.2018

16.5.2018

13.6.2018

 

UPOZORNENIE

 

Uznesenia a zápisnice z obecného zastupiteľstva ako aj iné dokumenty nájdete v sekcii  Dokumenty.

Pravidlá zberu odpadov v Liptovskej Porúbka.

 

Doplnkové informácie