PLÁNOVANÉ AKCIE - INFORMÁCIE

PLÁNOVANÉ AKCIE

 

13.05.2018      Deň matiek o 15.00h budova obecného úradu, 3. poschodie

02.06.2018      Deň detí o 10.00h areál materskej školy a multifunkčného ihriska

16.06.2018      140. výročie založenia DHZ v Liptovskej Porúbke areál ihriska v Lužnici

07.07.2018      Porúbčanský pltník

18.08.2018      Výstup na Slemä, popoludní program v Skaličnej

 


Harmonogram zasadnutí OZ na 1. polrok  2018:

3.1.2018

10.1.2018

17.1.2018

21.2.2018

21.3.2018

18.4.2018

16.5.2018

13.6.2018

 

UPOZORNENIE

 

Uznesenia a zápisnice z obecného zastupiteľstva ako aj iné dokumenty nájdete v sekcii  Dokumenty.

Pravidlá zberu odpadov v Liptovskej Porúbka.

 

Doplnkové informácie