Úradná tabuľa

 

PLÁNOVANÉ AKCIE

 

Harmonogram zasadnutí OZ na 2. polrok 2017:

9.8.2017

20.9.2017

18.10.2017

15.11.2017

13.12.2017

 

Verejná vyhláška -  Rozhodnutie ministra dopravy a výstavby SR č. 73/2017

 

UPOZORNENIE

 

Uznesenia a zápisnice z obecného zastupiteľstva ako aj iné dokumenty nájdete v sekcii  Dokumenty.

Pravidlá zberu odpadov v Liptovskej Porúbka.

 

Doplnkové informácie