Terénna sociálna práca TSP

Terénna sociálna práca (TSP)

V rámci Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I  začal výkon terénnej sociálnej práce v našej obci 1.marca 2016 na základe zmluvy uzatvorenej s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

images/JPG/tsp 2016.jpg

 

Doplnkové informácie