Pripravované akcieAktuality

10.8.2014Pridaný výklad pravidiel súťaže TFA zaradenej do OHL a zoznam disciplín pre rok 2014.
10.6.2014Vážený rozhodcovia a súťažné kolektívy, OV DPO Liptovský Mikuláš si Vás dovoľuje pozvať na okresné kolo súťaže hasičských družstiev, ktoré sa uskutoční 15.6.2014 o 9:00hod v areáli Obchodnej akadémie (bývalá Poľnohospodárska škola) v Liptovskom Mikuláši (časť Palúdzka). Súťažiť sa bude v kategóriách muži, ženy, dorastenci a dorastenky podľa súťažného poriadku DPO SR v disciplínach požiarny útok s vodou a štafeta 8x50m na dva pokusy. Na požiarnom útoku sa môže použiť len PS12 bez úprav.
26.5.2014Vážený rozhodcovia, OV DPO Liptovský Mikuláš si Vás dovoľuje pozvať na okresné kolo Hry Plameň, ktoré sa uskutoční 31.5.2014 o 8:00hod na futbalovom ihrisku v obci Veterná Poruba. Po skončení súťaže bude zrealizované aj preškolenie rozhodcov, ktorý budú mať záujem, pre potreby OHL.
26.5.2014Aktualizovaný Plán hlavných úloh OV DPO na ďalšie obdobie.
22.3.2014Zverejnený štatút OHL na rok 2014. Štatút obsahuje aj pravidlá pre Jesenný branno-športový deň a Halovú súťaž.
26.2.2014Aktualizovaný Plán hlavných úloh OV DPO na ďalšie obdobie.
4.11.2013Pridaný Plán hlavných úloh OV DPO na ďalšie obdobie.
1.9.2013Aktualizované pravidlá pre Jesenný branno - športový deň.
15.8.2013Pridané výsledky ôsmeho kola OHL 2013.
15.8.2013Pridané výsledky siedmeho kola OHL 2013.
15.8.2013Pridané výsledky šiesteho kola OHL 2013.
15.8.2013Pridané výsledky piateho kola OHL 2013.
15.8.2013Pridané výsledky štvrtého kola OHL 2013.
15.7.2013Pridané výsledky tretieho kola OHL 2013.
15.7.2013Pridané výsledky druhého kola OHL 2013.
15.7.2013Pridané výsledky prvého kola OHL 2013.
2.7.2013Pridaný výklad pravidiel súťaže TFA zaradenej do OHL a zoznam disciplín pre rok 2013.
25.6.2013Pridaný zoznam ligových rozhodcov pre rok 2013.
17.6.2013Pridaná pozvánka na 1. kolo OHL vo Važci.
2.6.2013Pridaná pozvánka na školenie ligových rozhodcov.
2.6.2013Zverejnený štatút OHL na rok 2013 a pridané termíny súťaží.
5.5.2013Pridaný zoznam rozhodcov, ktorý absolvovali školenie a získali odznak odbornosti Rozhodca DPO SR.
11.4.2013Pridané podklady pre Snem OHL, ktorý sa uskutoční 20.4.2013 o 9:00 v zasadačke Obvodného úradu v Liptovskom Mikuláši.
30.3.2013Pridaná pozvánka a smernice halovej súťaže mladých hasičov.
3.1.2013Pridaný plán výročných členských schôdzí na rok 2012/2013.
17.9.2012Pridané výsledky ôsmeho kola OHL 2012.
23.8.2012Kvôli zrušenej súťaži v Kráľovej Lehote sa vyhodnotenie OHL uskutoční 22.9.2012 na súťaži vo Vlachoch.
22.8.2012Pridané výsledky štvrtého, piateho, šiesteho a siedmeho kola OHL 2012.
27.7.2012Pridané výsledky druhého a tretieho kola OHL 2012.
3.7.2012Pridaný výklad pravidiel súťaže TFA zaradenej do OHL a nákres trate so zoznamom disciplín pre rok 2012.
2.7.2012Pridané výsledky prvého kola OHL 2012.
28.5.2012Pridaná pozvánka na školenie ligových rozhodcov.
16.5.2012Zverejnený štatút OHL na rok 2012 a pridané termíny ligových a niektorých pohárových súťaží.
5.4.2012Pridané podklady pre Snem OHL, ktorý sa uskutoční 11.4.2012 v zasadačke Obvodného úradu v Liptovskom Mikuláši.
8.8.2011Pridané výsledky šiesteho kola OHL 2011.
2.8.2011Pridané výsledky piateho kola OHL 2011.
25.7.2011Pridané výsledky tretieho a štvrtého kola OHL 2011.
12.7.2011Pridané výsledky druhého kola OHL 2011.
7.7.2011Pridaný výklad pravidiel súťaže TFA zaradenej do OHL a nákres trate so zoznamom disciplín pre rok 2011.
21.6.2011Pridané výsledky prvého kola OHL 2011.
12.6.2011Pridaná pozvánka na 1. kolo OHL a pravidlá na Važeckú naberačku.
26.5.2011Pridané výsledky obvodových kôl súťaže hasičských družstiev vo Vavrišove, Pavčinej Lehote a Veľkom Borovom.
20.5.2011Zverejnený aktuálny štatút, pridaná pozvánka na školenie ligových rozhodcov a informácia pre uhradenie členského.
19.5.2011Pridané termíny ligových a niektorých pohárových súťaží.
18.4.2011Pridané podklady pre Snem OHL, ktorý sa uskutoční 27.4.2011 v zasadačke Obvodného úradu v Liptovskom Mikuláši.
29.11.2010Pridaný plán výročných členských schôdzí na rok 2010/2011.
11.11.2010Predsedníctvo okresného výboru zvoláva na 1.12.2010 stretnutie zástupcov DHZ a organizátorov ligových súťaži ohľadom prípravy a organizácie ďalšieho ročníka hasičskej ligy. Stretnutie sa uskutoční o 15:00 na Obvodnom úrade v Liptovskom Mikuláši v kancelárii riaditeľky OR HaZZ.
23.9.2010Pridané nové pravidlá pre Jesenný branno - športový deň.
23.8.2010Pridané výsledky šiesteho kola OHL 2010.
18.8.2010Pridané výsledky piateho kola OHL 2010.
25.7.2010Pridané výsledky tretieho a štvrtého kola OHL 2010.
12.7.2010Pridané výsledky obvodového kola súťaže hasičských družstiev vo Svätom Kríži a výsledky druhého kola OHL v Trstenom.
28.6.2010Pridaný výklad pravidiel súťaže TFA zaradenej do OHL a nákres trate so zoznamom disciplín pre rok 2010.
14.6.2010Pridané výsledky obvodového kola súťaže hasičských družstiev v Liptovskej Kokave.
8.6.2010Pridané výsledky prvého kola OHL 2010.
31.5.2010Pridané výsledky obvodového kola súťaže hasičských družstiev v Prosieku a Malom Borovom a výsledky okresného kola súťaže hasičských družstiev dorastu v Prosieku.
20.5.2010UPOZORNENIE: Predsedníctvo okresného výboru na mimoriadnom zasadnutí 19.5.2010 rozhodlo o preložení termínu obvodových súťaží konaných v Liptovskej Kokave a vo Svätom Kríži z dôvodu nevhodných podmienok po dlhotrvajúcich dažďoch. Nový termín bol určený na 13.6.2010. Ostatné termíny súťaží zostávajú nezmenené.
17.4.2010Pridané termíny súťaží. Okresný výcvikový štáb a Ligová komisia rozhodli, že v roku 2010 sa nebude používať pretlakový ventil. Ligová komisia ďalej rozhodla, že celkové vyhodnotenie ligy sa urobí v kategórii Klasická PS12 a v kategórii Upravované striekačky. Komisia mládeže upozorňuje, že 1.1.2010 došlo k zmene previdiel pre hru Plameň, podľa organizačného zabezpečenia v našom okrese, bude striekačku obsluhovať dospelý strojník, ale sacie vedenie budú robiť členovia súťažného družstva podľa pravidiel.
1.2.2010Pridané aktuálne tlačivo pre poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov.
3.1.2010Pridaný plán výročných členských schôdzí na rok 2009/2010.
3.9.2009Do sekcie 'Na stiahnutie' pridané pravidlá pre súťaž Jesenný branno-športový deň.
24.8.2009Pridané výsledky šiesteho kola OHL 2009.
16.8.2009Pridané výsledky piateho kola OHL 2009.
Pridané fotky zo súťaží v Gôtovanoch a Liptovskej Porúbke.
6.8.2009Pridané výsledky štvrtého kola OHL 2009.
3.8.2009Pozvánka: Dobrovoľný hasičský zbor Likavka a Občianske združenie Florián Vás srdečne pozývajú na pohárovú súťaž hasičských družstiev v požiarnom útoku "Memoriál Štefana Rišu a 9. kolo Severoslovenskej hasičskej ligy". Súťaž sa uskutoční 9.8.2009 0 11:00 hod na ihrisku v Likavke. Podrobnosti nájdete na http://www.likavskihasici.sk.
27.7.2009Pridané výsledky tretieho kola OHL 2009.
14.7.2009Pridaný výklad pravidiel súťaže TFA zaradenej do OHL a nákres trate so zoznamom disciplín pre rok 2009.
11.7.2009Pridané výsledky druhého kola OHL 2009.
8.7.2009Pridané výsledky prvého kola OHL 2009.
3.7.2009Pridaná stránka o technike a vybavení našich DHZ. Informácie o Vašej technike môžete poslať mailom na adresu Peter.Hutka@liponet.sk, alebo stačí napísať do Návštevnej knihy.
10.6.2009Pridané výsledky okresného kola súťaže hasičských družstiev.
5.6.2009Pridané výsledky okresného kola hry Plameň.
25.5.2009Pridané výsledky obvodového kola súťaže hasičských družstiev v Liptovskom Trnovci a na Hutách.
20.5.2009Pridané výsledky obvodového kola súťaže hasičských družstiev v Gôtovanoch a vo Východnej.
6.5.2009UPOZORNENIE: Okresný výcvikový štáb rozhodol, že na všetkých súťažiach organizovaných OV DPO v Liptovskom Mikuláši aj OHL v roku 2009, sa bude používať pretlakový ventil. Presnejšie informácie boli zaslané v propozíciách na všetky DHZ v okrese.
20.4.2009Aktualizovaný Štatút OHL a pridané Pravidlá pre súťaž TFA zaradenú do OHL.
25.11.2008Pridaný plán výročných členských schôdzí na rok 2008/2009.
11.9.2008Pridané výsledky štvrtého kola OHL 2008.
26.8.2008Pridané výsledky tretieho kola OHL 2008.
4.8.2008Pridané výsledky prvého a druhého kola OHL 2008.
1.7.2008Pridané výsledky obvodového kola súťaže hasičských družstiev v Jalovci.
13.6.2008Pridané výsledky obvodového kola súťaže hasičských družstiev a výsledky okresného kola súťaže hasičských družstiev dorastu v Kvačanoch.
1.6.2008Pridané výsledky obvodového kola súťaže hasičských družstiev v Podtúrni.
28.5.2008Do sekcie 'Na stiahnutie' pridané pravidlá pre hru Plameň a súťažné pravidlá pre dorast a dospelých.
27.5.2008Pridané výsledky okresného kola hry Plameň.
21.5.2008Pridaná prihláška na súťaž dobrovoľných hasičských zborov.
13.2.2008Pridané tlačivo pre poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov.
30.1.2008Pridané fotky do fotogalérie z niektorých akcií v roku 2007.
7.12.2007Doplnený plán výročných členských schôdzí na rok 2007/2008. Pridaný nový telefónny kontakt na OV a do sekcie 'Na stiahnutie' pridaný vzor Plánu hlavných úloh DHZ.
20.8.2007Doplnené kontakty v zozname DHZ.
18.8.2007Pridané výsledky štvrtého kola OHL 2007.
11.8.2007Pridané výsledky tretieho kola OHL 2007.
7.8.2007Pridané výsledky okresného kola hry Plameň.
1.8.2007Pridané výsledky druhého kola OHL 2007.
25.7.2007Pridané fórum kde môžete vyjadriť svoje názory a prediskutovať všetko čo Vás trápi. Registrácia je nutná ale bezplatná.
21.7.2007Spustená fotogaléria a pridané fotky z niektorých akcií.
20.7.2007Pridané výsledky krajského kola súťaže hasičských družstiev.
13.7.2007Pridané výsledky prvého kola OHL 2007.
20.6.2007Pridané výsledky okresného kola súťaže hasičských družstiev.
Stránky DHZ

DHZ Hybe
DHZ Jakubovany
DHZ Liptovský Ján
DHZ Partizánska Ľupča
DHZ Ploštín
DHZ Smrečany
DHZ Trstené
DHZ Vavrišovo
DHZ Važec
DHZ Veterná Poruba
DHZ Žiar

 

Počet návštev: , created by phutka