Žilinský samosprávny kraj
zriaďovateľ


:: Jazykové kurzy
Ponuka kurzov
 • anglický jazyk
 • nemecký jazyk
 • francúzsky jazyk
 • taliansky jazyk
 • španielsky jazyk
Na postup do vyššieho ročníka je potrebné zvládnuť učivo daného ročníka. Postupové testy sa robia písomnou formou.
Zameranie kurzov
 • príprava na štátne jazykové skúšky
 • príprava na maturitné skúšky a štúdium jazyka na vysokých školách
 • zlepšenie jazykových zručností žiakov základných škôl pred vstupom na strednú školu
 • rýchle získanie základných jazykových zručností
 • kurzy na „zopakovanie“ si jazyka
 • zlepšenie odbornej stránky jazyka a odbornej terminológie (v obchodovaní, v službách, v zdravotníctve, ...)
 
O škole  |  Organizačná štruktúra  |  Dôležité termíny  |  Jazykové kurzy  |  Štátna jazyková skúška  |  Cenník  |  Na stiahnutie|  Kontakt