Žilinský samosprávny kraj
zriaďovateľ


:: Dôležité termíny
Posledné náhradné termíny pre zápis do JŠ -všetky ročníky- je možné využiť od 11-14.9.2017 od 14-16 hodiny

PRAVIDELNÉ VYUČOVANIE začína v pondelok 11.9.2017 podľa rozvrhu nachádzajúceho sa na dverách pri vstupe do gymnázia a na nástenke pri dverách JŠ

Všetci študenti JŠ, ktorí minulý školský rok úspešne ukončili niektorý z ročníkov JŠ automaticky postupujú do vyššieho ročníka. Kartičky z údajmi je potrebné vyplniť a priniesť do 14.9.2017

Poplatky za jazykovú školu/zápisné + školné/ je nutné uhradiť do 15.9.2017. Prosíme o dôsledné dodržanie termínu. Treba tiež priniesť doklad o zaplatení.

O škole  |  Organizačná štruktúra  |  Dôležité termíny  |  Jazykové kurzy  |  Štátna jazyková skúška  |  Cenník  |  Na stiahnutie|  Kontakt