Žilinský samosprávny kraj
zriaďovateľ


:: O škole
Predstavuje sa Vám Jazyková škola v Liptovskom Mikuláši, ktorá od roku 1986 poskytuje záujemcom možnosť naučiť sa ovládať viaceré svetové jazyky, predovšetkým anglický, nemecký a francúzsky jazyk, ale v súčasnosti aj taliansky, španielsky a ruský jazyk.
Pre svojich záujemcov otvára každoročne v popoludňajších hodinách kurzy pre dospelých, študentov a žiakov základných škôl. Počas štúdia poslucháči absolvujú tri stupne zvládnutia cudzieho jazyka: základný, stredný a vyšší. Každý stupeň trvá obyčajne dva roky pri štyroch vyučovacích hodinách týždenne.
Štúdium sa završuje štátnou jazykovou skúškou podľa Európskeho referenčného rámca.
O škole  |  Organizačná štruktúra  |  Dôležité termíny  |  Jazykové kurzy  |  Štátna jazyková skúška  |  Cenník  |  Na stiahnutie|  Kontakt