7. apríla si pripomíname svetový deň zdravia. Ako ho osláviť?

7. apríla si pripomíname svetový deň zdravia. Ako ho osláviť?

Každoročne 7. apríla si pripomíname Svetový deň zdravia. Svetový deň zdravia je každoročné podujatie zriadené Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), ktoré má za cieľ upozorniť a zvýšiť povedomie o medzinárodných otázkach verejného zdravia. Tento deň je zamyslením sa nad základnými princípmi zdravotnej starostlivosti, ktoré by mali byť dostupné pre každého občana tejto planéty. Podľa tohto základného princípu by mal mať prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti každý, bez ohľadu na jeho finančnú situáciu. Hlavným cieľom organizácie je inšpirovať a motivovať v úsilí dosiahnuť tento stav.

Okrem toho, organizácia má aj ambiciózne ciele týkajúce sa boja proti epidémiám, zmiernenia hladu a chudoby a podpory rovnosti medzi pohlaviami, čo v niektorých krajinách stále nie je samozrejmosť. Aj keď napredovanie v týchto oblastiach je náročné, je dôležité venovať pozornosť tejto problematike a podporiť úsilie WHO.

Prečo vlastne svetový deň zdravia?

Pretože… takmer polovica svetov populácie nemá adekvátny prístup k zdravotnej starostlivosti, kvôli finančnej situácii.

Pretože… zdravotné náklady každý rok stiahnu asi 100 miliónov ľudí do extrémnej chudoby.

Pretože… mnoho ľudí zanedbáva dôležité preventívne vyšetrenia.

Odkiaľ svetový deň zdravia pochádza?

Svetový deň zdravia sa slávi každoročne od roku 1950. Nápad na tento deň vzišiel z prvého  zhromaždenia organizovaného WHO v roku 1948 – v roku, keď bola založená WHO. Je globálnym oslavovaním zdravia ako ľudského práva. Od zdravotníckych pracovníkov cez politikov a jednotlivcov, až po rodiny s malými deťmi alebo staršími ľuďmi, všetci by sme sa mali podieľať na udržiavaní zdravia.

Ako osláviť svetový deň zdravia?

Nájdite si čas a dohodnite si prehliadku u lekára pre seba a pre niekoho, koho máte radi.

Porozprávajte sa so svojím lekárom o akýchkoľvek obavách, ktoré máte.

Porozprávajte sa s rodinnými príslušníkmi o ich zdravotnej histórii a poskytnite tieto informácie vášmu lekárovi.

Zistite rizikové faktory týkajúce sa vášho zdravia.

Zdieľajte svoje zdravé tipy a návyky s ostatnými, napríklad prostredníctvom sociálnych sietí.

 

Zdroj textu: redakcia, Zdroj foto: freepik.com

Redakcia Avatar