Prečo má čoraz viac detí problémy s krivou chrbticou a zlým držaním tela?

Prečo má čoraz viac detí problémy s krivou chrbticou a zlým držaním tela?

Stále viac detí čelí problému krivej chrbtice a zlého držania tela, pričom rodičia často neskoro vyhľadajú lekára a fyzioterapeuta.

Trend nárastu počtu detí s týmto problémom súčasne súvisí s vývojom modernej technológie, hoci problém zlého držania tela a krivej chrbtice je prítomný vždy, len sa o tom nehovorilo.

Nesprávne sedenie, nosenie tašky na jednom ramene a nedostatok fyzickej aktivity sú len niektoré z bežných príčin zlého držania tela u detí. Avšak príčiny deformácií, ako je skolióza, sú neznáme. Predpokladá sa, že vznik týchto deformácií je multifaktorový.

Každodenné zlé posturálne návyky môžu významne zhoršiť už existujúci stav, preto je dôležité, aby si aj deti uvedomili možné následky, ak nezmenia svoje držanie tela.

Deformácia chrbtice sa najčastejšie vyskytuje v puberte. Z tohto dôvodu sa toto obdobie nazýva aj kritickým obdobím rastu a vývoja. Ak je dieťa v tomto rastovom období, odborníci odporúčajú podstúpiť preventívnu prehliadku na posúdenie posturálneho stavu a včas intervenovať.

Ako často sa mení stav chrbtice u detí?

Najčastejšie zmeny v chrbticovom stĺpci u detí a adolescentov sú skolióza a kyfóza. Skolióza je komplexná trojrozmerná deformita chrbticového stĺpca a trupu, ktorá má tendenciu zhoršovať sa počas rastu a vývoja. Najčastejšie sa vyskytuje u dievčat v pubertálnom období.

Kyfóza je naopak stav, ktorý je charakterizovaný zakrivením hornej (hrudnej) časti chrbticového stĺpca dozadu a je možné ju rozpoznať podľa hrbu na chrbte. Okrem estetického aspektu môže kyfóza spôsobovať bolesť chrbta, čo negatívne ovplyvňuje kvalitu života.

Prevencia a liečba: Je dôležité konať včas

Kľúčová otázka, ktorá sa kladie, je skutočne tá, do akej miery je možné ovplyvniť tento problém, ak sa včas identifikuje a zasiahne sa konzervatívnymi formami liečby, ktoré zahŕňajú cvičenia a v niektorých ťažších prípadoch použitie ortézy, ktorá nie je práve príjemná, najmä pre deti v tínedžerskom veku.

Najužitočnejší spôsob prevencie, podľa odborníkov, je časné odhalenie problému sprevádzané adekvátnymi cvičeniami. Často sa ocitáme v situácii, kedy sú rodičia ako vo večnom kruhu – nedostatok správnych informácií je naozaj veľký problém a potom sa stráca nenahraditeľný čas, ktorý je veľmi dôležitý u detí s krivou chrbticou. Včasné odhalenie je najlepšou formou prevencie, a to je krok, ktorý by sa mal začať už v škole.

 

Zdroj článku: 021.rs, Zdroj obrázkov: freepik.com

Redakcia Avatar